Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch Tại Quảng Bình

LỊCH TRÌNH 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ
Sân bay ( ga ) Đồng Hới – Khách sạn tại Đồng Hới 250,000 500,000 600,000 700,000 800,000
KS tại Đông Hới – Sân bay ( ga ) Huế 1,800,000 2,500,000 3,200,000 3,800,000 4,800,000
City tour Đồng Hới 600,000 800,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
Khách Sạn – Đồi Cát Quảng Bình 250,000 500,000 600,000 800,000 1,000,000
Đưa khách đi ăn trong thành phố 250,000 500,000 600,000 700,000 800,000
Đồng Hới – Động Thiên Đường 1,000,000 1,600,000 2,200,000 3,000,000 3,500,000
Đồng Hới – Phong Nha 800,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
Đồng Hới – Động Thiên Đường – Động Phong Nha – ĐỒng Hới 1,000,000 1,600,000 2,200,000 3,000,000 3,500,000
Đồng Hới – Động Thiên Đường -Sông Chày Hang Tối ( Suối Mooc ) – Đồng Hới 1,000,000 1,600,000 2,200,000 3,000,000 3,500,000
Đồng Hới – Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1,000,000 1,600,000 2,200,000 3,000,000 3,500,000
Đồng Hới – Viếng mộ Đại tướng – Động Thiên Đường – Đồng Hới 1,500,000 2,200,000 3,000,000 3,700,000 4,500,000
Đồng hới  – Viếng mộ Đại tướng -Phong Nha 1,300,000 2,000,000 2,700,000 3,300,000 4,200,000
Đồng Hới – Hang tám cô – Động Thiên Đường 1,100,000 1,700,000 2,300,000 3,200,000 3,700,000
Đồng Hới – Nghĩa trang Trường Sơn – Thành cổ Quảng trị – Đồng Hới 1,600,000 2,200,000 3,200,000 4,200,000 5,000,000
 Ghi chú : Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Giá trên không áp dụng vào các ngày lễ, tết
 Báo giá có thể thay đổi tùy vào tình hình giá xăng dầu tại thời điểm bán
Bài viết liên quan