Kinh nghiệm du lịch Phong Nha

Phong Nha Kẻ Bàng

Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng là một vườn quốc gia. Tại huyện Bố Trạch, Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về phía Tây Bắc. Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng nằm ở một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 200.000 ha.Thuộc lãnh thổ Việt Nam, khu vực lãnh thổ Lào tiếp giáp vườn quốc gia này cũng có diện tích núi đá vôi khoảng 200.000 ha. Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thế giới cùng với việc liên tục khám phá ra các hang động tuyệt vời.Tại đây được công bố bởi Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh như là một cách quảng cáo tự nhiên.Là một cú hích cho phát triển du lịch.Đặc biệt là thu hút du khách quốc tế đến Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng.

Các Điểm Du Lịch Liên quan

Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng là một vườn quốc gia. Tại huyện Bố Trạch, Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về phía Tây Bắc. Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng nằm ở một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 200.000 ha.Thuộc lãnh thổ Việt Nam, khu vực lãnh thổ Lào tiếp giáp vườn quốc gia này cũng có diện tích núi đá vôi khoảng 200.000 ha. Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thế giới cùng với việc liên tục khám phá ra các hang động tuyệt vời.Tại đây được công bố bởi Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh như là một cách quảng cáo tự nhiên.Là một cú hích cho phát triển du lịch.Đặc biệt là thu hút du khách quốc tế đến Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng.

Bài viết liên quan